• Facebook
JP2

Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE

 

Stanisław Saj

dyrektor szkoły

Ewelina Liwak

Dominika Grabias-Śledź

Magdalena Wróbel

Bożena Kiełbasa

 

nauczyciele wychowania przedszkolnego

Elżbieta Kita

Maria Furlepa

Halina Szpakowska

 

 nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Farion

nauczyciel języka polskiego

Zofia Chołota

nauczyciel matematyki

Aneta Sitarz

nauczyciel języka angielskiego

Małgorzata Butryn

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Halina Koszarna

nauczyciel religii

 Łukasz Krawiec

nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

Barbara Buryta

nauczyciel geografii i doradztwa zawodowego

Stella Giruć

nauczyciel języka niemieckiego

Halina Szpakowska

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 Małgorzata Tchórzewska

nauczyciel biologii

Józef Dubiel

nauczyciel chemii i informatyki

Paweł Kucharski

nauczyciel fizyki

Krzysztof Jasiński

nauczyciel muzyki i techniki

Anna Zygmunt

nauczyciel przyrody

Elżbieta Kita

nauczyciel plastyki