• Facebook
JP2

Dni wolne od zajęć

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2022/2023:

31.10.2022 r.

02.11.2022 r.

02.05.2023 r.

23.05.2023 r.

24.05.2023 r.

25.05.2023 r.

09.06.2023 r.

22.06.2023 r.