• Facebook
JP2

Programy profilaktyczne

2024-06-20

W roku szkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu i klasach I-III realizowane były następujące programy profilaktyczne:

1. „Czyste powietrze wokół nas”, którego celem było kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych poprzez zwiększenie wiedzy wśród dzieci i rodziców na temat narażania ich na działanie dymu tytoniowego.
2. „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” - poszerzający wiedzę przedszkolaków na temat ekologicznego rolnictwa oraz właściwych nawyków żywieniowych.
3. „Bezpieczny Puchatek”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Razem zdrowsi”, które dotyczyły ogólnie pojętego bezpieczeństwa, ekologii i zdrowia.

Programy profilaktyczne realizowane w klasach IV-VII

1. „Znamię! Znam je” dla uczniów klas VII - dotyczył upowszechniania wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka oraz nabycia praktycznych umiejętności samobadania skóry i rozpoznawania nowotworu.
2. „Trzymaj formę”, który realizowali uczniowie klas V-VIII, zdobywając szeroką wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia i roli aktywności fizycznej w codziennym życiu. Uczestniczyli w zajęciach projektowych zorganizowanych z okazji „Dnia Dziecka”, poszerzali wiedzę na temat zdrowego odżywiania, talerza zdrowia i składników pokarmowych. Sprawdzili zasób wiadomości w konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę”.
3. „Bieg po zdrowie” realizowany w klasie IV. Dotyczył edukacji antynikotynowej i miał na celu zapobieganie inicjacji tytoniowej oraz pogłębianie wiedzy na temat zdrowia i szkodliwości dymu tytoniowego.

MT

  • Programy profilaktyczne

« powrót