• Facebook
JP2

„Powstanie Styczniowe” - opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę

2023-09-21

19 września naszą szkołę odwiedziła grupa rekonstrukcji historycznej „Rekonstrukto”, która zaprezentowała pokaz historyczny „Powstanie Styczniowe”. Temat tegorocznego występu był nieprzypadkowy, gdyż obchodzimy 160. rocznicę wybuchu tego zrywu narodowowyzwoleńczego. Aktorzy umundurowani i uzbrojeni na wzór „powstańców styczniowych” przedstawili prelekcję dotyczącą dramatycznych wydarzeń historycznych związanych z utratą przez Polskę niepodległości w XVIII wieku, rozbiorami oraz z podejmowanymi próbami jej odzyskania w wieku XIX. Szczególne miejsce w tym pokazie zajęło Powstanie Styczniowe trwające w latach 1863 – 1864. Było ono najdłuższym polskim niepodległościowym powstaniem zbrojnym. Na terenie Lubelszczyzny rozegrały się aż 224 spośród 1200 bitew i potyczek tego okresu. Prowadzący pokaz podkreślił, że Powstanie Styczniowe, pomimo klęski umacniało wśród rodaków polską świadomość narodową. Uczniowie mogli nie tylko poznać wiele cennych faktów historycznych, ale także zapoznać się z umundurowaniem i uzbrojeniem wykorzystywanym w Powstaniu Styczniowym. Ta „żywa” lekcja historii niewątpliwe przyczyni się do kształtowania postaw patriotycznych wśród społeczności uczniowskiej naszej szkoły.

AS

 • „Powstanie Styczniowe” - opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę
 • „Powstanie Styczniowe” - opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę
 • „Powstanie Styczniowe” - opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę
 • „Powstanie Styczniowe” - opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę
 • „Powstanie Styczniowe” - opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę
 • „Powstanie Styczniowe” - opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę
 • „Powstanie Styczniowe” - opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę
 • „Powstanie Styczniowe” - opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę
 • „Powstanie Styczniowe” - opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę
 • „Powstanie Styczniowe” - opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę
 • „Powstanie Styczniowe” - opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę
 • „Powstanie Styczniowe” - opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i Ojczyznę

« powrót