• Facebook
JP2

Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole

2023-03-05

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi,
iż swój język mają”
Mikołaj Rej
 
21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ta data stanowi zawsze sposobność do przypomnienia ogromnej i niezaprzeczalnej wartości, jaką jest nasz ojczysty język. W ramach obchodów tego jakże ważnego polonistycznego święta uczniowie klas IV-VIII podczas lekcji języka polskiego mieli okazję zmierzyć się z wieloma „językowymi wyzwaniami”, które ukazywały m.in. jak różnorodna, a jednocześnie pełna niuansów i zagwozdek bywa niekiedy polszczyzna. Młodzi badacze języka pracowali metodą stacji zadaniowych, rozwiązując zadania z zakresu frazeologii, ortografii czy interpunkcji. Wzięli udział w „ruchowej” grze planszowej, podczas której należało wykazać się m.in. znajomością polskich przysłów. Utrwalali też wiadomości z gramatyki przy pomocy kodowania.
Oprócz tego zorganizowano również dwa konkursy szkolne. Pierwszym z nich była druga już edycja zmagań o tytuł Szkolnego Mistrza oraz Wicemistrza Ortografii. Wyniki tegorocznej rywalizacji przedstawiają się następująco:
• tytuł Wicemistrza Otrografii otrzymali: Jakub Skórzak, Marcelina Brzozowska i Wiktoria Bielak z klasy IV oraz Kamila Kamińska z klasy VI.
• tytuł Mistrza Ortografii trafił do: Piotra Grzywny z klasy V oraz Natalii Deruś i Julii Leśniewskiej z klasy VIII.
Warto nadmienić, że uczniowie każdej klasy pisali inne dyktando, dostosowane do właściwego im etapu edukacji. Zwyciężyły osoby, które popełniły najmniej błędów ortograficznych oraz interpunkcyjnych.
Drugi konkurs przebiegał pod nazwą „Ortograficzna koszulka”. Uczestnicy mieli za zadanie samodzielnie zaprojektować koszulkę przypominającą o Dniu Języka Ojczystego. Mogły więc być na niej zapisane na przykład wyrazy z trudnościami ortograficznymi, „łamańce językowe”, cytaty związane z wartością polszczyzny. Uczniowie wykazali się tu niebywałą pomysłowością. Przyznano więc pięć równorzędnych nagród. Zdobyli je: Lena Leśniewska, Wiktoria Bielak i Dominik Bryła z klasy IV oraz Małgorzata Furlepa i Natalia Deruś z klasy VIII.
Wszystkim wyróżnionym uczniom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Dziękujemy za aktywny udział w opisanych wydarzeniach i zachęcamy do dbałości o poprawność językową na co dzień, a nie tylko od święta.

AF

  • Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole
  • Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole
  • Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole
  • Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole
  • Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole
  • Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole
  • Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole
  • Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole
  • Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole
  • Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole

« powrót