foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

W dniu 4 października obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa akcja, w którą zaangażowało się wiele szkół. W tym dniu ludzie z całego świata uświadamiają innym, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym, udowadniają, że można uczyć się jej z przyjemnością a jej znajomość owocuje. W trakcie przygotowań do tego przedsięwzięcia, spośród wszystkich uczniów została wyłoniona Komisja Egzaminacyjna. Tworzyli ją uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki ze znajomości tabliczki mnożenia w poszczególnych klasach. Komisja Egzaminacyjna w szkole sprawdzała znajomość tabliczki mnożenia wśród uczniów, nauczycieli, i chętnych rodziców. Egzamin przeprowadzany był przy stoliku egzaminatorów tuż przy wejściu. Zdający wybierali jedną formę przeprowadzenia egzaminu spośród podanych: - odpytywanie ustne po wylosowaniu pytań, - odpytywanie pisemne po wylosowaniu pytań. Przygotowane zadania były o różnym stopniu trudności. Osobie, która zdała egzamin z tabliczki mnożenia, Egzaminator nadawał tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia". Dla zainteresowanych przygotowane były "Legitymacje Eksperta Tabliczki Mnożenia". Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Wspólna zabawa zachęciła ich do dalszej nauki, a matematyczne święto na długo zostanie w ich pamięci. Gratulujemy wszystkim „Ekspertom Tabliczki Mnożenia” oraz dziękujemy uczniom, którzy włączyli się w organizację tego dnia!

W minionym tygodniu w naszej szkole odbyła się dyskoteka dla wszystkich chętnych uczniów z klas V-VIII. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 16:00 i trwała do 19:00. Organizacją imprezy zajął się Samorząd Szkolny. Nad bezpieczeństwem naszych szkolnych tancerzy czuwali nauczyciele. Uczniowie sami zadbali o repertuar muzyczny, każdy z uczestników mógł przynieść swoje ulubione utwory. Rolę didżeja pełnili uczniowie. Nasi dyskotekowicze potrzebowali chwili, by poddać się tanecznym pląsom. Dość szybko jednak do tańczących dołączali kolejni uczniowie. Choć frekwencja na dyskotece nie była stuprocentowa, to i tak można powiedzieć, że impreza udała się. Wszyscy bardzo dobrze się bawili i do domu wracali z uśmiechem na twarzy ?

Tradycyjnie  we wrześniu wychowankowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2019, pod hasłem „NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!" Wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami zbierali oraz segregowali śmieci i odpady, które znaleźli podczas sprzątania okolicznych terenów. Takie akcje  oprócz promowanie wolontariatu i „nieśmiecenia” inicjują działania, dzięki którym ograniczy się ilość negatywnych  zachowań w stosunku do środowiska. Szkolne koło LOP dziękuje za współpracę i pomoc w przeprowadzeniu naszej  akcji pracownikom Urzędu Miejskiego we Frampolu.

,,Każdy przedszkolak dobrze wie,
Że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
Od najmłodszego aż po starszaka,
Wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”


20 września - to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i  ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. W tym dniu nasze przedszkolaki z obu grup spotkały się, aby uczcić ten dzień wspólną zabawą, a przy okazji lepiej poznać się i zintegrować.

13 września odbyły się we Frampolu obchody 80 Rocznicy Bombardowania Miasta przez lotnictwo niemieckie w 1939 roku. Było to jeden z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Frampola. Blisko 80% miasta legło w gruzach. Na szczęście straty ludzkie okazały się niewielkie. Uroczystości frampolskie miały charakter ogólnopolski, gdyż przybył na nie Premier RP Mateusz Morawiecki. Towarzyszył mu wicepremier Jacek Sasin, wiceministrowie, parlamentarzyści, najwyższe władze wojewódzkie i powiatowe. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele we Frampolu, następnie nastąpiło złożenie okolicznościowych wieńców pod Pomnikiem Niepodległości na rynku oraz wystąpienie Premiera odnoszące się do rocznicowego wydarzenia. Przemawiał również Burmistrz Frampola - Pan Józef Rudy. Podczas uroczystości odbyła się również prezentacja okolicznościowej tablicy upamiętniającej bombardowanie Frampola 13 września 1939 roku. Premier znalazł też czas na rozmowy i zdjęcia z mieszkańcami Frampola oraz dziećmi ze szkół z naszej gminy, które przybyły na tę uroczystość. Wśród nich znaleźli się również uczniowie klas V-VIII naszej szkoły, w tym poczet sztandarowy. Możliwość tak bliskiego spotkania z premierem sprawiła wielu dzieciom dużą satysfakcję. Podobna okazja może się już nie zdarzyć. Uroczystości rocznicowe zakończyła konferencja naukowa: "Frampol i okolice w okresie II wojny światowej."

Szanowni Państwo!
13 września odbędą się gminne uroczystości związane z 80. Rocznicą Bombardowania Frampola. Wezmą w nich udział wszyscy uczniowie klas V-VIII z terenu naszej gminy. Dzieci z klas I-III nie przychodzą w tym dniu do szkoły. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tym wydarzeniu. Szczegółowy plan uroczystości znajduje się na stronie gminy Frampol oraz na załączonym plakacie.

Uwaga! Zmiany w terminach płatności za obiady dla dzieci!
Informujemy, ze od roku szkolnego 2019/20 wpłat na obiady należy dokonywać w ciągu ostatnich 5 dni danego miesiąca na kolejny miesiąc po uzyskaniu informacji ze szkoły o cenie obiadów. Prosimy o terminowe uiszczanie należności do wychowawców klas na każdy miesiąc roku szkolnego, gdyż w przypadku nie zapłacenia i nie wyjaśnienia takiej sytuacji, szkoła odwoła obiady dla dziecka do końca danego miesiąca.

W 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej uczennice klasy VIII: Monika Brytan i Izabela Furlepa wraz z Opiekunem SU Panią Anetą Sitarz udały się na cmentarz wojenny na "Przykrej Górce", gdzie minutą ciszy, modlitwą i zapaleniem zniczy upamiętniły spoczywających na cmentarzu obrońców wolności Polski.

2 września rozpoczęliśmy uroczyście rok szkolny 2019/2020. Inauguracja rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną przez księdza kanonika Adama Czupicha. W uroczystości wzięły udział dzieci wraz z rodzicami, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Teodora Rapa, Sekretarz Gminy Frampol Pani Anna Ruszczak, dyrektor szkoły Pan Stanisław Saj, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Dyrektor szkoły przywitał wszystkich serdecznie i krótko przedstawił najważniejsze informacje dotyczące nowego roku szkolnego. Po głównej uroczystości uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

19 czerwca odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego. Rozpoczęło się ono wprowadzeniem pocztu sztandarowego, następnie odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego. Kolejnym punktem uroczystości była Msza Święta, którą odprawił Ks. Krzysztof Paluch z Radzięcina. Po jej zakończeniu odbyło się przekazanie sztandaru szkoły przez poczet klasy VIII, pocztowi klasy VII oraz ślubowanie absolwentów naszej szkoły. W dalszej kolejności głos zabrał Dyrektor Szkoły - mgr Stanisław Saj, który powitał zaproszonych gości i rodziców. Władze samorządowe reprezentowała Pani Anna Ruszczak - Sekretarz Gminy Frampol. Następną częścią uroczystości było wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród książkowych i rzeczowych wyróżniającym się uczniom oraz listów gratulacyjnych i podziękowań ich rodzicom. Dokonał tego Dyrektora Szkoły w towarzystwie Pani Sekretarz, która jednocześnie w imieniu władz samorządowych podziękowała wyróżnionym uczniom, życząc udanych wakacji. Słowa podziękowania skierowała również w stronę nauczycieli. Na tym jednak uroczystość się nie zakończyła. Kolejnym jej elementem był okolicznościowy występ artystyczny w wykonaniu ósmoklasistów  - "Dzień z życia ucznia w szkole." Pozwolił on nieco humorystycznie spojrzeć na dole i niedole życia ucznia w szkole. Jak stwierdzili wykonawcy, wszelka zbieżność postaci i sytuacji była raczej przypadkowa:) Występ spotkał się z żywiołową, połączoną ze śmiechem, reakcją publiczności i zyskał duże uznanie wśród zebranych. Po jego zakończeniu Dyrektor Szkoły podziękował absolwentom nie tylko za występ, ale też za przygotowywanie i udział w innych uroczystościach, imprezach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Ostatnim punktem uroczystości było podziękowanie nauczycielom i paniom woźnym złożone przez ósmoklasistów. Zakończył się kolejny etap w życiu szkoły i kolejnego rocznika jej absolwentów, rocznika wyjątkowego. Pożegnaniu towarzyszyła radość, smutek i wzruszenie. W oczach części uczniów, rodziców, nauczycieli pojawiły się kropelki łez.
Radosnych wakacji!

Zakończenie roku szkolnego jest znakomitą okazją do podsumowania całorocznej pracy naszych uczniów i przede wszystkim do wyróżnienia i nagrodzenia tych, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce oraz odnosili sukcesy w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych.

Do uczniów wyróżniających się w nauce należą:

Klasa I

Wiktoria Badach

Faustyna Kaproń

Magdalena Siwek

Jakub Kaziród

Karol Bielak

Szymon Bryła

Piotr Grzywna

Klasa II

Julia Łata

Kamila Kamińska

Magdalena Kozak

Klasa IV

Natalia Deruś - 5,00

Julia Leśniewska - 5,00

Klasa V

Natalia Wójcik - 4,75

Natalia Spólnik - 4,75

Klasa VI

Paweł Kwiatkowski - 5,18

Kacper Dubaj - 4,91

Mateusz Spólnik - 4,82

Amelia Alterman - 4,82

Klasa VII

Monika Brytan - 5,14

Amelia Socha - 5,00

Rafał Czajka - 4,93

Klasa VIII

Czajka Julia - 5,22

Kaziród Wiktoria - 5,17

Książek Paulina - 5,06

Paszko Sylwia - 5,06

Brzozowska Karolina - 4,89

Gratulujemy sukcesów naszym uczniom i życzymy kolejnych w przyszłym roku szkolnym!