foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

Prosimy Państwa o zapoznanie się z procedurami organizacji pracy naszej szkoły obowiązującymi od 1 września 2020 r.

1 września rozpoczęliśmy uroczyście rok szkolny 2020/2021. W inauguracji wzięły udział dzieci wraz z rodzicami, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Teodora Rapa, Burmistrz Gminy Frampol Pan Józef Rudy, Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Saj, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną przez księdza kanonika Adama Czupicha. Po mszy świętej nastąpiło poświęcenie pomnika Jana Pawła II. Następnie Dyrektor Szkoły oraz Burmistrz Frampola wygłosili przemowy okolicznościowe. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości uczniowie udali się do klas, aby pierwszy raz po tak długiej przerwie spotkać się z wychowawcami oraz swoimi kolegami i koleżankami.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się 1 września o godzinie 8.30.

Porządek uroczystości:

8.30 - Msza Święta

Po mszy:

- poświęcenie pomnika Jana Pawła II

- wystąpienie Dyrektora Szkoły

- przemówienia gości

- spotkanie z wychowawcami klas.

Msza Święta, bez względu na pogodę, odbędzie się na placu przed budynkiem szkoły.

Wszystkich uczestników uroczystości obowiązują ogólnie przyjęte obostrzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym (jesteśmy zdrowi i zachowujemy bezpieczny dystans, do szkoły wchodzimy w maseczkach, wcześniej obowiązkowo dezynfekujemy ręce.)

 

Dyrektor szkoły

Stanisław Saj

Harmonogram dowozu autobusem szkolnym:
7.50 Stara Wieś
8.00 Smoryń
8.05 Trzęsiny
8.08 Pulczynów
8.11 Wola Kątecka
8.13 Wola Radzięcka (przystanek)
8.16 Wola Radzięcka (szkoła)
Odwóz - 10.15

Podręczniki do religii proszę zakupić w czasie wakacji.

Grupa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

3-latki

Radosne dzieci Boże

 

D. Kurpiński J. Snopek

Jedność  Kielce 

4-latki

Świat dziecka Bożego

D. Kurpiński J. Snopek

Jedność   Kielce 

5-6 latki

Tak! Jezus mnie kocha

red. ks. dr K. Mielnicki E. Kondrak

Jedność   Kielce 

 

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo  

Tytuł zeszytu ćwiczeń

I

Poznaję Boży świat

 

red. ks. dr K. Mielnicki E. Kondrak

Jedność  Kielce

 

__________

II

Idziemy do Jezusa

red. ks. dr J. Czerkawski E. Kondrak

Jedność  Kielce

 

___________

III

Jezus jest z nami

podręcznik

 

red. ks. dr J. Czerkawski E. Kondrak

Jedność Kielce

Jezus jest z nami

zeszyt ćwiczeń

 

 

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

Tytuł zeszytu ćwiczeń

IV

Miejsca pełne bogactw

podręcznik

 

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność Kielce

Miejsce pełne bogactw

zeszyt ćwiczeń

 

VI

Wierzę w Kościół

podręcznik

red. W. Janiga

Gaudium Lublin

Wierzę w Kościół

zeszyt ćwiczeń

 

VII

Spotykam Twoje Słowo 

podręcznik

 

red. P. Mąkosa

Gaudium Lublin

Spotykam Twoje Słowo 

zeszyt ćwiczeń

 

VIII

Z Tobą idę przez życie 

podręcznik

red. P. Mąkosa

Gaudium Lublin

Z Tobą idę przez życie 

zeszyt ćwiczeń

 

 

 

Od 1 września br. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. Więcej informacji: POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Bezpieczny powrót do szkół. Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej przestawił 5 sierpnia br. działania ministerstwa podejmowane w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021. Wytyczne GIS i przepisy MEN pozwalające na elastyczne formy nauczania – to najważniejsze z działań, które pozwolą na bezpieczną naukę w szkołach.
– 1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia – powiedział minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji.
Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.
Istotne zmiany będą wprowadzone też w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dzięki tym zmianom dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie będzie możliwe po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Znowelizowane zostanie również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W przepisach tego aktu prawnego będą określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły. Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania oraz dodana zostanie możliwość realizacji kształcenia w systemie mieszanym (hybrydowym).

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C. 

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.


Czy znasz zasady bezpiecznego przebywania w gospodarstwie rolnym? Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną ze 100 hulajnóg.

Dobiegł końca kolejny rok wytężonej pracy, realizacji wyznaczonych celów i dążenia do sukcesów,

rok, który był niełatwym sprawdzianem z samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój.

Nareszcie nadeszły długo wyczekiwane wakacje, czas zasłużonego odpoczynku i wytchnienia.

Dziękując wszystkim za wspólną pracę, wysiłek i trud włożony w edukację w minionym roku szkolnym

życzę, aby wakacje były spokojne, zdrowe, bezpieczne oraz pełne radosnych i niezapomnianych chwil.

                                                                                                                  Dyrektor szkoły
Stanisław Saj
                                                          

 

Drodzy Uczniowie!

Jesteście dziś gotowi na kolejne wyzwania, kolejne doświadczenia. Nigdy nie rezygnujcie z marzeń, wymarzcie swoją przyszłość i nie bójcie się realizować wyznaczonych celów. Wielkie rzeczy zawsze miały początek w marzeniach. Przed Wami długa droga. Po drodze popełnicie wiele błędów, pomylicie się nie raz. Uczcie się na nich, niech będą gwarancją Waszego rozwoju. Tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Świat stoi przed Wami otworem. Powodzenia!

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Radzięckiej

Do uczniów wyróżniających się w nauce w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 należą:
Klasa I
Lena Leśniewska
Marcelina Brzozowska
Wiktoria Bielak
Jakub Skórzak
Klasa II
Karol Bielak
Szymon Bryła
Piotr Grzywna
Faustyna Kaproń
Wiktoria Badach
Klasa III
Julia Łata
Kamila Kamińska
Magdalena Kozak
Natalia Kapuśniak
Klasa V
Julia Leśniewska - 5,33
Natalia Deruś - 5,00
Julia Kaproń - 4,75
Klasa VI
Natalia Wójcik - 4,93
Natalia Spólnik - 4,82
Klasa VII
Kacper Dubaj - 5,00
Amelia Alterman - 4,79
Klasa VIII
Amelia Socha - 5,33
Monika Brytan - 5,22
Rafał Czajka - 5,17

Gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłym roku szkolnym!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadziła, w ramach działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, X jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Z naszej szkoły wysłano na konkurs 5 prac. Były to prace wykonane przez: Kasię Marzec z oddziału przedszkolnego, Lenę Leśniewską z kl.I, Piotra Grzywnę z kl. II, Julkę Leśniewską z kl. V oraz Karolinę Komada z kl. VI. Karolina Komada za swoją pracę otrzymała wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i puzzle.

Strona 1 z 19