foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!

19 czerwca odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego. Rozpoczęło się ono wprowadzeniem pocztu sztandarowego, następnie odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego. Kolejnym punktem uroczystości była Msza Święta, którą odprawił Ks. Krzysztof Paluch z Radzięcina. Po jej zakończeniu odbyło się przekazanie sztandaru szkoły przez poczet klasy VIII, pocztowi klasy VII oraz ślubowanie absolwentów naszej szkoły. W dalszej kolejności głos zabrał Dyrektor Szkoły - mgr Stanisław Saj, który powitał zaproszonych gości i rodziców. Władze samorządowe reprezentowała Pani Anna Ruszczak - Sekretarz Gminy Frampol. Następną częścią uroczystości było wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród książkowych i rzeczowych wyróżniającym się uczniom oraz listów gratulacyjnych i podziękowań ich rodzicom. Dokonał tego Dyrektora Szkoły w towarzystwie Pani Sekretarz, która jednocześnie w imieniu władz samorządowych podziękowała wyróżnionym uczniom, życząc udanych wakacji. Słowa podziękowania skierowała również w stronę nauczycieli. Na tym jednak uroczystość się nie zakończyła. Kolejnym jej elementem był okolicznościowy występ artystyczny w wykonaniu ósmoklasistów  - "Dzień z życia ucznia w szkole." Pozwolił on nieco humorystycznie spojrzeć na dole i niedole życia ucznia w szkole. Jak stwierdzili wykonawcy, wszelka zbieżność postaci i sytuacji była raczej przypadkowa:) Występ spotkał się z żywiołową, połączoną ze śmiechem, reakcją publiczności i zyskał duże uznanie wśród zebranych. Po jego zakończeniu Dyrektor Szkoły podziękował absolwentom nie tylko za występ, ale też za przygotowywanie i udział w innych uroczystościach, imprezach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Ostatnim punktem uroczystości było podziękowanie nauczycielom i paniom woźnym złożone przez ósmoklasistów. Zakończył się kolejny etap w życiu szkoły i kolejnego rocznika jej absolwentów, rocznika wyjątkowego. Pożegnaniu towarzyszyła radość, smutek i wzruszenie. W oczach części uczniów, rodziców, nauczycieli pojawiły się kropelki łez.
Radosnych wakacji!

Czytany 1049 razy