foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

W czwartek 9 maja dzieci z klasy I i II oraz oddziału przedszkolnego uczestniczyły w wycieczce do Biłgoraja. Głównym punktem wycieczki był spektakl pt. „Szalone Bajeczki z Dziadunia Teczki” na podstawie wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, takich jak: ,,Sroka”, „Żaba”, „Katar”, „Skarżypyta”, „Aeroplan”, „Okulary” i „Rzepka”. Oplecione bajkową scenerią wiersze sprawiły, że dzieci same głośno odpowiadały na stawiane w nich pytania. Ciekawie przedstawione wiersze, zabawne dialogi wypowiadane przez aktorów powodowały, że na sali słychać było śmiech małych słuchaczy. Dzieci mogły w przystępny sposób zapoznać się z klasyką polskich wierszy. Największym przeżyciem dla dzieci było zaproszenie na scenę i wspólna inscenizacja wiersza: „Rzepka”. W inscenizacji tej nas reprezentowała trójka dzieci: Marcelinka Brzozowska, Lenka Leśniewska i Dawid Bednarz.  Na koniec wszystkie dzieci razem z aktorami zaśpiewały piosenkę: „Fantazja”. Kolejną atrakcją wycieczki był pobyt dzieci w Fikolandzie. Wszyscy wrócili do domu trochę zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

W dniu 6 maja, po kilkudniowym weekendzie, cała społeczność szkolna wraz z nauczycielami spotkała się na uroczystym apelu, by uczcić wyjątkową 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na początku wszyscy uroczyście odśpiewali nasz hymn narodowy. Uczniowie z klasy VIII i VII przedstawili inscenizację, wspominając najważniejsze wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji. „Duch historii”, który pojawił się na scenie, król, również inni „aktorzy” deklamujący wiersze i inne teksty, uświadomili nam słuchaczom, jak ważną ustawą w dziejach naszego narodu była Konstytucja 3 Maja. Pamiętajmy o tym!!!

3 maja we Frampolu odbyły się gminne obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Wśród wielu delegacji przybyłych ze szkół, zakładów pracy i instytucji, nie zabrakło także tradycyjnie pocztu sztandarowego naszej szkoły. W tym roku jego członkami byli uczniowie klasy VIII - Karolina Brzozowska, Sylwia Paszko oraz Michał Wójcik. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, następnie wszyscy jej uczestnicy udali się pod Pomnik Niepodległości na frampolskim rynku, gdzie zostały złożone okolicznościowe wieńce i wiązanki kwiatów. Ostatnim punktem uroczystości był okolicznościowy koncert zespołów artystycznych  i solistów z miasta i gminy Frampol.

30 kwietnia uczniowie klas I-II i IV-V wraz z opiekunami wzięli udział w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych w Zwierzyńcu, organizowanych i przeprowadzonych przez pracowników Roztoczańskiego Parku Narodowego. Odbyły się one w ramach realizacji pakietu działań edukacyjnych: "Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze RPN" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Deszczowa pogoda mocno pokrzyżowała pierwotne plany, nie odbyły się bowiem zajęcia terenowe w rezerwacie "Bukowa Góra". Pomimo to jednak czas nie został zmarnowany, a uczniowie poznawali tajemnice przyrody na zajęciach w pracowni przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjno - Muzealnym RPN. Bardzo interesującymi punktami pobytu w Zwierzyńcu były ponadto: projekcja filmu dokumentalnego o RPN oraz oglądanie wystaw czasowych i wystawy stałej:  "W krainie jodły, buka i tarpana". Krótkie przerwy podczas pobyty zostały wykorzystane na zakup pamiątek i spożycie kanapek. Czas szybko minął i po 5 godzinach wszyscy zdrowi i zadowoleni wrócili do szkoły.

W konkursie plastycznym na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną mogliśmy podziwiać talenty plastyczne naszych uczniów. W bieżącym roku w konkursie wzięło udział 16 dzieci z klas 0-VII.


W kategorii klas IV-VII:
I miejsce zajęli -  Spólnik Natalia i Spólnik Mateusz
II miejsce – Kaproń Natalia
III miejsce – Bryła Wiktoria


W kategorii klas 0-II:
I miejsce – Kozak Magdalena i Brzozowska Marcelina
II miejsce – Bielak Karol i Badach Wiktoria
III miejsce Pacyk Sebastian i Kamińska Kamila


Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy, gratulujemy osiągnięć i zachęcamy do kontynuowania już wieloletniej tradycji związanej z tymi konkursami.

W bieżącym roku wszyscy Polacy, którym na sercu jest dobro naszej planety, już po raz trzydziesty obchodzą Dzień Ziemi. Tym razem obchody przebiegają pod hasłem "Ochrona zagrożonych gatunków". Dzień Ziemi jest również corocznie obchodzony w naszej szkole. W tym celu został zorganizowany okolicznościowy apel. Największy wkład w jego przygotowanie wnieśli najmłodsi uczniowie z "zerówki", których wsparły starsze koleżanki z klasy I, II i V. Młodzi artyści zaprezentowali szkolnej publiczności "mini" koncert piosenek o tematyce ekologicznej.

W ubiegłym tygodniu, 24 kwietnia, na spotkanie z uczniami klas VII-VIII przybył Bartłomiej Książek - absolwent naszej szkoły, a obecnie student Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Nasz gość poinformował uczniów, że z początkiem roku szkolnego 2019/2020 w murach WAT rozpocznie działalność Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne. Liceum to unikalny w skali kraju projekt realizowany pod nadzorem Ministra Obrony Narodowej. Jego celem jest przygotowanie utalentowanej młodzieży do podjęcia studiów wojskowych w WAT na kierunkach informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo, a w dalszej przyszłości - do zawodowej służby wojskowej w jednostkach Sił Zbrojnych RP odpowiedzialnych za cyberobronę Państwa. Być może któryś z naszych uczniów zdecyduje się kandydować do Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego - czas pokaże.

Za nami pierwszy ogólnopolski egzamin ósmoklasisty. Przez ostatnie trzy dni, od 15 do 17 kwietnia, nasi uczniowie musieli zmierzyć się z pytaniami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Te trzy dni to sprawdzian zasobu wiedzy i umiejętności naszych ósmoklasistów. Czekamy z niecierpliwością na wyniki egzaminu i mamy nadzieję, że otworzą one naszym uczniom drogę do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.

Po 9 dniach oczekiwania i niepewności mieszkańcy naszego bocianiego gniazda są już w komplecie. W poniedziałek w godzinach rannych dotarła wreszcie do swojego gniazda partnerka życiowa Pana Bociana. Już wkrótce po krótkim odpoczynku samicy, oba bociany dokończą doraźną naprawę gniazda i rozpocznie się okres lęgowy. Mamy nadzieję, że przebiegnie on bez problemów. Szkoda tylko, że bocianom nie przysługuje świadczenie 500 +.

Internet odgrywa ważną rolę w życiu dzieci i młodzieży. Świat wirtualny i realny przenikają się. Uczniowie nawiązują niezliczoną ilość wirtualnych kontaktów z osobami, których nigdy nie spotkali w rzeczywistości. Portale społecznościowe często stają się narzędziem do poniżania i przemocy wobec rówieśników. W związku z tym, w minionym tygodniu, uczniowie klasy VII uczestniczyli w warsztatach dotyczących cyberprzemocy przeprowadzonych przez panią Martę Miazga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu, zagrożeniami jakie czekają na nich w sieci oraz skutecznymi sposobami przeciwdziałania agresji rówieśniczej w sieci. Wszyscy uczniowie klasy VII z chęcią uczestniczyli w dyskusjach oraz ćwiczeniach, które odbyły się w trakcie warsztatów, co z pewnością pomoże im zrozumieć, jak poważnym zjawiskiem jest cyberprzemoc oraz co należy robić, aby jej przeciwdziałać.

2 kwietnia, w czternastą rocznicę śmierci Jana Pawła II, zebraliśmy się wspólnie, aby upamiętnić tak ważne dla wszystkich nas wydarzenie, którym było odejście Papieża Polaka do domu Ojca.