foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

Pierwszego dnia października uczniowie II klasy przystąpili do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego dla klas I -III pt. "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki"
 
CELE PROJEKTU:
-rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
-rozwijanie aktywności czytelniczej,
-doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
-zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
-integracja zespołu klasowego,
-współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
 
Drugoklasiści ostro przystąpili się do pracy. W pierwszej kolejności ulepili Czytusie, które będą im towarzyszyć w realizacji projektu. Następnie zaczęli tworzyć swoje lekturniki, gdzie będą wykonywać zadania dotyczące omawianych lektur.
 
Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:
I MODUŁ - FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI
II MODUŁ - ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI
III MODUŁ  - POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI 
 

11 października odbyły się w naszej szkole obchody XIX Dnia Papieskiego pod hasłem "Wstańcie, chodźmy!" Zebrani na uroczystości uczniowie i nauczyciele wysłuchali części artystycznej, na którą złożył się koncert chórku szkolnego oraz krótka inscenizacja - wywiad dziennikarki ze Świętym Janem Pawłem II.

"Wiatr tańczy dookoła, barwne liście niesie,
bo wiatr przyprowadził do nas Panią Jesień!"
 
Dzieci z klas I-III i przedszkolaki wybrały się na spacer po najbliższej okolicy naszej szkoły, aby podziwiać piękna polską złotą jesień mieniącą się paletą barw od zieleni, poprzez żółć i czerwień, aż po brąz. Jesień jest także bogata w Dary Natury, owoce, warzywa, kasztany i żołędzie, których nie brakuje w przyszkolnym ogrodzie. Ze znalezisk dzieci zrobią wkrótce fantazyjne ozdoby do sali.

W dniu 4 października obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa akcja, w którą zaangażowało się wiele szkół. W tym dniu ludzie z całego świata uświadamiają innym, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym, udowadniają, że można uczyć się jej z przyjemnością a jej znajomość owocuje. W trakcie przygotowań do tego przedsięwzięcia, spośród wszystkich uczniów została wyłoniona Komisja Egzaminacyjna. Tworzyli ją uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki ze znajomości tabliczki mnożenia w poszczególnych klasach. Komisja Egzaminacyjna w szkole sprawdzała znajomość tabliczki mnożenia wśród uczniów, nauczycieli, i chętnych rodziców. Egzamin przeprowadzany był przy stoliku egzaminatorów tuż przy wejściu. Zdający wybierali jedną formę przeprowadzenia egzaminu spośród podanych: - odpytywanie ustne po wylosowaniu pytań, - odpytywanie pisemne po wylosowaniu pytań. Przygotowane zadania były o różnym stopniu trudności. Osobie, która zdała egzamin z tabliczki mnożenia, Egzaminator nadawał tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia". Dla zainteresowanych przygotowane były "Legitymacje Eksperta Tabliczki Mnożenia". Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Wspólna zabawa zachęciła ich do dalszej nauki, a matematyczne święto na długo zostanie w ich pamięci. Gratulujemy wszystkim „Ekspertom Tabliczki Mnożenia” oraz dziękujemy uczniom, którzy włączyli się w organizację tego dnia!

W minionym tygodniu w naszej szkole odbyła się dyskoteka dla wszystkich chętnych uczniów z klas V-VIII. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 16:00 i trwała do 19:00. Organizacją imprezy zajął się Samorząd Szkolny. Nad bezpieczeństwem naszych szkolnych tancerzy czuwali nauczyciele. Uczniowie sami zadbali o repertuar muzyczny, każdy z uczestników mógł przynieść swoje ulubione utwory. Rolę didżeja pełnili uczniowie. Nasi dyskotekowicze potrzebowali chwili, by poddać się tanecznym pląsom. Dość szybko jednak do tańczących dołączali kolejni uczniowie. Choć frekwencja na dyskotece nie była stuprocentowa, to i tak można powiedzieć, że impreza udała się. Wszyscy bardzo dobrze się bawili i do domu wracali z uśmiechem na twarzy ?

Tradycyjnie  we wrześniu wychowankowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2019, pod hasłem „NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!" Wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami zbierali oraz segregowali śmieci i odpady, które znaleźli podczas sprzątania okolicznych terenów. Takie akcje  oprócz promowanie wolontariatu i „nieśmiecenia” inicjują działania, dzięki którym ograniczy się ilość negatywnych  zachowań w stosunku do środowiska. Szkolne koło LOP dziękuje za współpracę i pomoc w przeprowadzeniu naszej  akcji pracownikom Urzędu Miejskiego we Frampolu.

,,Każdy przedszkolak dobrze wie,
Że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
Od najmłodszego aż po starszaka,
Wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”


20 września - to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i  ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. W tym dniu nasze przedszkolaki z obu grup spotkały się, aby uczcić ten dzień wspólną zabawą, a przy okazji lepiej poznać się i zintegrować.

13 września odbyły się we Frampolu obchody 80 Rocznicy Bombardowania Miasta przez lotnictwo niemieckie w 1939 roku. Było to jeden z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Frampola. Blisko 80% miasta legło w gruzach. Na szczęście straty ludzkie okazały się niewielkie. Uroczystości frampolskie miały charakter ogólnopolski, gdyż przybył na nie Premier RP Mateusz Morawiecki. Towarzyszył mu wicepremier Jacek Sasin, wiceministrowie, parlamentarzyści, najwyższe władze wojewódzkie i powiatowe. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele we Frampolu, następnie nastąpiło złożenie okolicznościowych wieńców pod Pomnikiem Niepodległości na rynku oraz wystąpienie Premiera odnoszące się do rocznicowego wydarzenia. Przemawiał również Burmistrz Frampola - Pan Józef Rudy. Podczas uroczystości odbyła się również prezentacja okolicznościowej tablicy upamiętniającej bombardowanie Frampola 13 września 1939 roku. Premier znalazł też czas na rozmowy i zdjęcia z mieszkańcami Frampola oraz dziećmi ze szkół z naszej gminy, które przybyły na tę uroczystość. Wśród nich znaleźli się również uczniowie klas V-VIII naszej szkoły, w tym poczet sztandarowy. Możliwość tak bliskiego spotkania z premierem sprawiła wielu dzieciom dużą satysfakcję. Podobna okazja może się już nie zdarzyć. Uroczystości rocznicowe zakończyła konferencja naukowa: "Frampol i okolice w okresie II wojny światowej."

Szanowni Państwo!
13 września odbędą się gminne uroczystości związane z 80. Rocznicą Bombardowania Frampola. Wezmą w nich udział wszyscy uczniowie klas V-VIII z terenu naszej gminy. Dzieci z klas I-III nie przychodzą w tym dniu do szkoły. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tym wydarzeniu. Szczegółowy plan uroczystości znajduje się na stronie gminy Frampol oraz na załączonym plakacie.

Uwaga! Zmiany w terminach płatności za obiady dla dzieci!
Informujemy, ze od roku szkolnego 2019/20 wpłat na obiady należy dokonywać w ciągu ostatnich 5 dni danego miesiąca na kolejny miesiąc po uzyskaniu informacji ze szkoły o cenie obiadów. Prosimy o terminowe uiszczanie należności do wychowawców klas na każdy miesiąc roku szkolnego, gdyż w przypadku nie zapłacenia i nie wyjaśnienia takiej sytuacji, szkoła odwoła obiady dla dziecka do końca danego miesiąca.

W 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej uczennice klasy VIII: Monika Brytan i Izabela Furlepa wraz z Opiekunem SU Panią Anetą Sitarz udały się na cmentarz wojenny na "Przykrej Górce", gdzie minutą ciszy, modlitwą i zapaleniem zniczy upamiętniły spoczywających na cmentarzu obrońców wolności Polski.