foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

Drodzy Uczniowie!

Jesteście dziś gotowi na kolejne wyzwania, kolejne doświadczenia. Nigdy nie rezygnujcie z marzeń, wymarzcie swoją przyszłość i nie bójcie się realizować wyznaczonych celów. Wielkie rzeczy zawsze miały początek w marzeniach. Przed Wami długa droga. Po drodze popełnicie wiele błędów, pomylicie się nie raz. Uczcie się na nich, niech będą gwarancją Waszego rozwoju. Tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Świat stoi przed Wami otworem. Powodzenia!

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Radzięckiej

Do uczniów wyróżniających się w nauce w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 należą:
Klasa I
Lena Leśniewska
Marcelina Brzozowska
Wiktoria Bielak
Jakub Skórzak
Klasa II
Karol Bielak
Szymon Bryła
Piotr Grzywna
Faustyna Kaproń
Wiktoria Badach
Klasa III
Julia Łata
Kamila Kamińska
Magdalena Kozak
Natalia Kapuśniak
Klasa V
Julia Leśniewska - 5,33
Natalia Deruś - 5,00
Julia Kaproń - 4,75
Klasa VI
Natalia Wójcik - 4,93
Natalia Spólnik - 4,82
Klasa VII
Kacper Dubaj - 5,00
Amelia Alterman - 4,79
Klasa VIII
Amelia Socha - 5,33
Monika Brytan - 5,22
Rafał Czajka - 5,17

Gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłym roku szkolnym!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadziła, w ramach działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, X jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Z naszej szkoły wysłano na konkurs 5 prac. Były to prace wykonane przez: Kasię Marzec z oddziału przedszkolnego, Lenę Leśniewską z kl.I, Piotra Grzywnę z kl. II, Julkę Leśniewską z kl. V oraz Karolinę Komada z kl. VI. Karolina Komada za swoją pracę otrzymała wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i puzzle.

15 czerwca w Biłgoraju odbyła się IV Olimpiada Matematyczna dla Przedszkolaków. W wydarzeniu zorganizowanym przez Katolickie Przedszkole im. Św. Jana Pawła II, udział wzięło kilkudziesięciu przedszkolaków z placówek powiatu biłgorajskiego. Dzieci zmagały się ze specjalnie przygotowanymi testami, sprawdzającymi przede wszystkim logiczne myślenie oraz podstawy działań matematycznych. Gminę Frampol reprezentował zespół składający się z naszej reprezentantki Weroniki Bielak oraz dziewczynki ze szkoły w Radzięcinie. Zespołowo dziewczynki zajęły 4 miejsce i w nagrodę zdobyły puchar.

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i związane z tym obostrzenia, nie odbędzie się msza święta oraz uroczysta akademia na zakończenie roku szkolnego. Świadectwa będą wydawane uczniom przez wychowawców w klasach według następującego harmonogramu:

klasa I: 9.00-9.20

klasa II: 9.15-9.35

klasa III: 9.30-9.50

klasa V: 10.00-10.20

klasa VI: 10.15-10.35

klasa VII: 10.30-10.50

klasa VIII: 10.45-11.05

 

Obowiązują wszystkich ogólnie przyjęte obostrzenia  związane z obecną sytuacją (jesteśmy zdrowi i zachowujemy bezpieczny dystans, do szkoły wchodzimy w maseczkach, wcześniej obowiązkowo dezynfekujemy ręce.

 

Dyrektor szkoły

Stanisław Saj

 

W ostatnich dniach na placu przed budynkiem naszej szkoły ustawiony został pomnik - pamiątka 100 rocznicy urodzin patrona szkoły Św. Jana Pawła II. Umocowana została też na nim okolicznościowa tablica informująca o tym, komu on został dedykowany. W najbliższym czasie pod pomnikiem zamurowana zostanie butelka z okolicznościowym tekstem przedstawiającym aktualne tło historyczne tego wielkiego wydarzenia oraz listę ofiarodawców, dzięki którym pomnik został ufundowany. Uroczystość poświęcenia pomnika oraz rocznicowa Msza Święta miała odbyć się 7 czerwca br. Z racji trwającej pandemii koronawirusa została jednak przeniesiona na nieustalony jeszcze termin.

Gmina Frampol pozyskała środki z programu ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Cyfryzacji kryteriami, Gmina Frampol uzyskała grant w wysokości niespełna 55 tys. zł. W ramach uzyskanej dotacji zostało zakupionych 18 laptopów do zdalnego nauczania. Laptopy protokolarnie zostały przekazane do wszystkich szkół znajdujących się na terenie Gminy Frampol. Z kolei szkoły na podstawie umowy użyczenia udostępnią sprzęt do nauki dla dzieci m.in. z rodzin wielodzietnych. Po zakończeniu zdalnej nauki laptopy wzbogacą wyposażenie szkół.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Radzięckiej

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

język polski 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00

matematyka 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00

język obcy nowożytny (język angielski)  18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz.9:00

Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej wytycznymi GIS, MZ i MEN dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów.

Terminy konsultacji dla uczniów kl. VIII w okresie 25-29 maja 2020:
25 maja godz. 8.30-12.00 -j. angielski
25 maja godz.12.00-13.00- j. niemiecki
26 maja godz. 8.30-12.00- j. polski
26 maja godz. 12-13.00 - fizyka
27 maja godz.8.30-12.00 -matematyka
28 maja godz.8.30-10.30 chemia,informatyka
28 maja godz.10.30-12.30 -religia
28 maja godz. 12.30-14.30 biologia
29 maja godz.8.30-10.30 geografia
29 maja godz.10.30-12.30 historia, edukacja dla bezpieczeństwa
29 maja 13.00-15.00 wychowanie fizyczne