foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

Z początkiem roku w szkolnego w naszej szkole przeprowadzono kampanię w trakcie której dokonano wyboru Samorządu Uczniowskiego. O tym jak ważną rolę ma do odegrania Samorząd Uczniowski chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Działalność samorządu w szkole jest ważnym elementem kształcenia u młodzieży umiejętności współdecydowania o własnym środowisku lokalnym. Działalność ta pozwala młodym ludziom m.in. podejmować decyzje, czy współdecydować o wspólnych sprawach. Takie umiejętności mogą się uczniom przydać w późniejszym dorosłym życiu. Do Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani: uczennica klasy VIII Karolina Jarmuł – przewodnicząca szkoły, uczennica klasy VII Natalia Wójcik – zastępca przewodniczącej, uczeń klasy VIII Mateusz Spólnik – skarbnik. Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział a zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy!
 

21 września w naszym przedszkolu w grupie 3-4-latków odbył się Dzień Przedszkolaka. Muzyka, gwar i śmiech rozbrzmiewały od samego rana. Było mnóstwo zabaw ruchowych, piosenek, tańców z balonami. Radość i śmiech uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie. Po obiedzie dzieci wykonywały prace plastyczne „Mój balonik” i słuchały ulubionych piosenek. Kolejną atrakcją dla dzieci było zaproszenie ich do obejrzenia krótkiej bajki edukacyjnej. Następnie odwiedził nas Pan Dyrektor, który złożył dzieciom życzenia, a Panie po krótkim akcie ślubowania wręczyły każdemu odznakę Super Przedszkolaka oraz prezent do domu w postaci kolorowego balonu. Na zakończenie dzieci spotkała słodka niespodzianka - babeczka i soczek. W naszym przedszkolu to święto dostarczyło dzieciom wielu miłych wrażeń i na pewno będą je długo i ciepło wspominać. Radość i uśmiech na twarzach przedszkolaków to doskonały dowód na to.

Dnia 21 września w grupie 5-6–latków obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka. Był to wyjątkowy dzień. Na przedszkolaków czekało wiele niespodzianek. Pan Dyrektor wręczył dzieciom pamiątkowe dyplomy i baloniki. Było mnóstwo atrakcji. Były zabawy z chustą, zabawy ruchowe oraz tańce. Dzieci były uśmiechnięte i radosne. Idąc za słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” życzymy wszystkim dzieciom, aby uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia, nie tylko od święta.

Minął już prawie miesiąc odkąd rozpoczęliśmy wspólną zabawę i naukę w oddziale dzieci 3-4 letnich. Dzieci uśmiechnięte, szczęśliwe i zadowolone. Z ogromną ciekawością poznają swoje otoczenie, świat w którym żyją, to co w nim się dzieje. Bardzo lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne, budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych. Wiele radości sprawiają im zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z procedurami organizacji pracy naszej szkoły obowiązującymi od 1 września 2020 r.

1 września rozpoczęliśmy uroczyście rok szkolny 2020/2021. W inauguracji wzięły udział dzieci wraz z rodzicami, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Teodora Rapa, Burmistrz Gminy Frampol Pan Józef Rudy, Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Saj, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną przez księdza kanonika Adama Czupicha. Po mszy świętej nastąpiło poświęcenie pomnika Jana Pawła II. Następnie Dyrektor Szkoły oraz Burmistrz Frampola wygłosili przemowy okolicznościowe. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości uczniowie udali się do klas, aby pierwszy raz po tak długiej przerwie spotkać się z wychowawcami oraz swoimi kolegami i koleżankami.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się 1 września o godzinie 8.30.

Porządek uroczystości:

8.30 - Msza Święta

Po mszy:

poświęcenie pomnika Jana Pawła II

wystąpienie Dyrektora Szkoły

przemówienia gości

spotkanie z wychowawcami klas.

Msza Święta, bez względu na pogodę, odbędzie się na placu przed budynkiem szkoły.

Wszystkich uczestników uroczystości obowiązują ogólnie przyjęte obostrzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym (jesteśmy zdrowi i zachowujemy bezpieczny dystans, do szkoły wchodzimy w maseczkach, wcześniej obowiązkowo dezynfekujemy ręce.)

Dyrektor Szkoły

Stanisław Saj

Od 1 września br. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. Więcej informacji: POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Bezpieczny powrót do szkół. Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej przestawił 5 sierpnia br. działania ministerstwa podejmowane w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021. Wytyczne GIS i przepisy MEN pozwalające na elastyczne formy nauczania – to najważniejsze z działań, które pozwolą na bezpieczną naukę w szkołach.
– 1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia – powiedział minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji.
Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.
Istotne zmiany będą wprowadzone też w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dzięki tym zmianom dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie będzie możliwe po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Znowelizowane zostanie również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W przepisach tego aktu prawnego będą określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły. Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania oraz dodana zostanie możliwość realizacji kształcenia w systemie mieszanym (hybrydowym).

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C. 

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.


Czy znasz zasady bezpiecznego przebywania w gospodarstwie rolnym? Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną ze 100 hulajnóg.

Dobiegł końca kolejny rok wytężonej pracy, realizacji wyznaczonych celów i dążenia do sukcesów,

rok, który był niełatwym sprawdzianem z samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój.

Nareszcie nadeszły długo wyczekiwane wakacje, czas zasłużonego odpoczynku i wytchnienia.

Dziękując wszystkim za wspólną pracę, wysiłek i trud włożony w edukację w minionym roku szkolnym

życzę, aby wakacje były spokojne, zdrowe, bezpieczne oraz pełne radosnych i niezapomnianych chwil.

                                                                                                                  Dyrektor szkoły
Stanisław Saj