foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

Akademia z okazji Święta Niepodległości

„ (…) Lecz zaklinam: niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie, przez Boga rzucane na szaniec! (…)”

"Testament mój”
Juliusz Słowacki
                                                                                                                                      

By upamiętnić 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, nasi uczniowie wystawili w szkole spektakl pt. „Pisk białego orła” autorstwa Adama Szafrańca, który w następujący sposób streszcza tematykę inscenizacji: „Fabuła przedstawienia została osnuta wokół historii wiejskiej rodziny, mocno naznaczonej patriotyzmem, która w czasie I Wojny Światowej przeżywa wojenną traumę - wymarsz ojca i jednego z synów na front. Ludzie ci ukrywają w swoim domu poetę, który odwołując się często do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymuje i umacnia głęboki patriotyzm domowników. Symbolem wolnej Polski staje się biały orzeł, którego głos - pisk, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwala tracić nadziei na wolność”. Seans wzbogacały nastrojowe piosenki, a także ilustracja muzycznej Legendy o Białym Orle.
Nasi młodzi aktorzy bardzo dobrze poradzili sobie z oddaniem emocji towarzyszących odgrywanym przez nich bohaterom. Dzięki temu umożliwili słuchaczom mentalne przeniesienie się do minionych czasów, a to skłoniło każdego do chwili refleksji nad ogromną wartością, jaką jest wolność i życie w niezależnym kraju.

Czytany 40 razy