foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

XIX Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III

9 czerwca w Samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu odbył się XIX Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szkoły podstawowej. Poszczególne szkoły z terenu naszej gminy reprezentowali trzecioklasiści, którzy z bardzo dobrymi wynikami ukończyli etap szkolny. Naszą szkołę reprezentował Jakub Skórzak. Dzieci mogły wykazać się wiadomościami i umiejętnościami ortograficznymi przewidzianymi dla I etapu edukacyjnego. Uzupełniały tekst z lukami i rozwiązywały szereg ćwiczeń, w których musiały połączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną.

EL

Czytany 22 razy