foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

Rozstrzygnięcie konkursów organizowanych w ramach obchodów Dnia Ziemi

Dzień Ziemi, największe ekologiczne wydarzenie obchodzone corocznie 22 kwietnia od 1970 roku, ma na celu promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą. W ramach obchodów Dnia Ziemi odbyły się w naszej szkole dwa konkursy: „Konkurs wiedzy ekologicznej” i konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze miejsce w mojej okolicy”, których głównym celem było popularyzowanie wiedzy uczniów nt. ochrony przyrody, wdrażanie do działań proekologicznych, a także przypomnienie zasad segregacji odpadów.
W „Konkursie wiedzy ekologicznej” udział wzięło 29 uczniów klas V – VIII. Uczestnicy wykazywali się wiedzą nt. ochrony przyrody, zasad segregacji odpadów. Najwyższą liczbę punktów w klasyfikacji szkolnej uzyskali:
Natalia Spólnik – miejsce I
Julia Leśniewska, Łucja Sitarz, Filip Dubaj – miejsce II
Natalia Deruś, Kamil Siwek i Bartłomiej Wyroślak – miejsce III
Na konkurs „Najpiękniejsze miejsce w mojej okolicy” dostarczono 34 fotografie. Komisja konkursowa nagrodziła autorów najpiękniejszych zdjęć. Zwycięzcami zostali:
Jakub Komada  - miejsce I
Małgorzata Furlepa – miejsce II
Julia Kaczor, Alan Żuk – miejsce III
Nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez sponsora, zostały wręczone zwycięzcom przez dyrektora Stanisława Saja podczas akademii szkolnej. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom gratulujemy!
Zachęcamy do działań ekologicznych zgodnie z hasłem przewodnim tegorocznego Dnia Ziemi „Inwestujmy w naszą planetę”.

Czytany 106 razy