foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

Sukces w konkursie historycznym

Ogromne gratulacje dla Julii Leśniewskiej, która zdobyła III miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym “Jagiellonowie”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać pracę albumową na jeden z sześciu zaproponowanych przez organizatora tematów. Praca Julii “Sprawy państwowe a życie prywatne Jagiellonów. Polityka dynastyczna i stosunki z Habsburgami” prezentowała nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale również plastyczny. Należy wspomnieć, że Julia była wytrwała, na napisanie i wykonanie tej pracy poświęciła znaczną część ferii zimowych.

MB

Czytany 111 razy