foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

Upamiętnienie 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pustobrzmiące słowa.
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować”.

„Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”, Wisława Szymborska

11 listopada to dla Polaków znamienna data, będąca niezaprzeczalnie symbolem miłości ojczyzny, walki o wolność, wiary i zwycięstwa. Tego dnia upamiętnia się odzyskanie przez Polskę niepodległości po stu dwudziestu trzech latach niewoli.
Aby uczcić Święto Narodowe, chętni uczniowie z klas III-VIII przygotowali pod kierunkiem nauczycieli akademię, mającą na celu przybliżenie  najważniejszych wydarzeń z historii  – począwszy od rozbiorów, aż do przywrócenia państwu niezależności. Uroczysty apel odbył się 9 listopada.
Na początku widzowie mieli okazję obejrzeć krótki spektakl teatralny. Pozwolił on przenieść się mentalnie do czasów, w których suwerenność Polski została zachwiana. Stało się to pod koniec XVIII wieku. Wówczas trzy wrogie państwa – Rosja, Prusy i Austria, korzystając z osłabienia naszego kraju, podzieliły jego ziemie pomiędzy siebie i wprowadziły własne rządy. Uczniowie odegrali więc scenki ukazujące życie pod zaborami, a na zakończenie przedstawili symbolicznie moment wyzwolenia Polski spod jarzma niewoli.
Następnie narratorzy przybliżyli wydarzenia historyczne, które przyczyniły się do odbudowania autonomii kraju. Zwrócili uwagę na to, jak ważna jest wiedza na temat przeszłości swego narodu. Uroczystość uświetniły wiersze oraz piosenki o tematyce patriotycznej.
W ramach upamiętnienia zdarzeń mających miejsce w listopadzie 1918 roku, nasza szkoła przyłączyła się również do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Szkoła do hymnu”. Polega ona na tym, że w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 wszyscy uczniowie oraz nauczyciele odśpiewują „Mazurka Dąbrowskiego”.

Czytany 139 razy