foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

Konkurs plastyczny

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadziła, w ramach działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, X jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Z naszej szkoły wysłano na konkurs 5 prac. Były to prace wykonane przez: Kasię Marzec z oddziału przedszkolnego, Lenę Leśniewską z kl.I, Piotra Grzywnę z kl. II, Julkę Leśniewską z kl. V oraz Karolinę Komada z kl. VI. Karolina Komada za swoją pracę otrzymała wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i puzzle.

BK

Czytany 18 razy