foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

Zdalna Szkoła +

Gmina Frampol pozyskała środki z programu ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Cyfryzacji kryteriami, Gmina Frampol uzyskała grant w wysokości niespełna 55 tys. zł. W ramach uzyskanej dotacji zostało zakupionych 18 laptopów do zdalnego nauczania. Laptopy protokolarnie zostały przekazane do wszystkich szkół znajdujących się na terenie Gminy Frampol. Z kolei szkoły na podstawie umowy użyczenia udostępnią sprzęt do nauki dla dzieci m.in. z rodzin wielodzietnych. Po zakończeniu zdalnej nauki laptopy wzbogacą wyposażenie szkół.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Czytany 100 razy