foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

Laptopy dla uczniów w ramach programu "Zdalna Szkoła"

Gmina Frampol pozyskała środki z programu ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Cyfryzacji kryteriami, Gmina Frampol uzyskała grant w wysokości niespełna 60 tys. zł. Za te środki zostało zakupionych 21 laptopów do zdalnego nauczania. Laptopy protokolarnie zostały przekazane do wszystkich szkół znajdujących się na terenie Gminy Frampol. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Radzięckiej otrzymała 4 laptopy, które zostały przekazane uczniom.

Czytany 74 razy