foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

GRONO PEDAGOGICZNE

 

 

Stanisław Saj

dyrektor

 

Magdalena Wróbel

Dominika Grabias-Śledź

Emilia Kotlik

 

nauczyciele wychowania przedszkolnego

 Maria Furlepa

Halina Szpakowska

Ewelina Liwak

 

 nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Maria Stańczyk

Wioletta Magoch

nauczyciele języka polskiego

Zofia Chołota

nauczyciel matematyki

Aneta Sitarz

nauczyciel języka angielskiego

Marek Jasiński

nauczyciel historii, przyrody, geografii, wos, edukacji dla bezpieczeństwa i techniki

Halina Koszarna

nauczyciel religii

 Łukasz Krawiec

nauczyciel wychowania fizycznego

Magdalena Fus

nauczyciel języka niemieckiego

Halina Szpakowska

Wioletta Magoch

                                                                                 nauczyciele wychowania do życia w rodzinie

 Małgorzata Tchórzewska

nauczyciel biologii

Józef Dubiel

nauczyciel chemii i informatyki

Paweł Kucharski

nauczyciel fizyki

Krzysztof Jasiński

nauczyciel muzyki

Ewelina Liwak

nauczyciel plastyki

Stanisław Saj

nauczyciel bibliotekarz