foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

GRONO PEDAGOGICZNE

 

 

Stanisław Saj

dyrektor

 

Lucyna Duma

Magdalena Wróbel

Bożena Kiełbasa

 

nauczyciele wychowania przedszkolnego

 Halina Szpakowska

Ewelina Liwak

Maria Furlepa

 

 nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Maria Stańczyk

Wioletta Magoch

nauczyciele języka polskiego

Zofia Chołota

nauczyciel matematyki

Aneta Sitarz

nauczyciel języka angielskiego

Marek Jasiński

nauczyciel historii, przyrody, geografii i techniki

Halina Koszarna

nauczyciel religii

 Łukasz Krawiec

nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Rogowska

nauczyciel języka niemieckiego

Halina Szpakowska

Wioletta Magoch

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie

 Małgorzata Tchórzewska

nauczyciel biologii

Józef Dubiel

nauczyciel chemii i informatyki

Paweł Kucharski

nauczyciel fizyki

Krzysztof Jasiński

nauczyciel muzyki

Bożena Kiełbasa

nauczyciel plastyki

Stanisław Saj

nauczyciel bibliotekarz