foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

GRONO PEDAGOGICZNE

 

 

Stanisław Saj

dyrektor

 

 

 

Elżbieta Kita

Ewelina Liwak

Magdalena Wróbel

Bożena Kiełbasa

 

oddział przedszkolny

 Halina Szpakowska

Maria Furlepa

 nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Maria Stańczyk

nauczyciel języka polskiego

Stanisław Saj

nauczyciel bibliotekarz

Aneta Sitarz

nauczyciel języka angielskiego

Marek Jasiński

nauczyciel historii, przyrody, geografii i techniki

Grażyna Korgul

nauczyciel matematyki, biologii i zajęć komputerowych

Halina Koszarna

nauczyciel religii

 Łukasz Krawiec

nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Rogowska

nauczyciel języka niemieckiego

Halina Szpakowska

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 Maria Furlepa

nauczyciel matematyki

Józef Dubiel

nauczyciel chemii i informatyki

Teresa Kość

nauczyciel fizyki