foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2021/2021:

15.10.2021 r.

12.11.2021 r.

07.01.2022 r.

02.05.2022 r.

24.05.2022 r.

25.05.2022 r.

26.05.2022 r.

17.06.2022 r.

Godziny konsultacji nauczycieli

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Woli Radzięckiej

w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień

Godzina

1

Stanisław Saj

Wtorek

10.20 - 11.05

2

Ewelina Liwak

Poniedziałek

11.30 - 12.00

3

Dominika Grabias-Śledź

Piątek

11.30 - 12.00

4

Bożena Kiełbasa

Piątek

13.15 - 14.00

5

Elżbieta Kita

Czwartek

12.25 - 13.10

6

Maria Furlepa

Czwartek

10.20 - 11.05

7

Halina Szpakowska

Wtorek

10.20 - 11.05

8

Agnieszka Łozińska

Piątek

10.20 - 11.05

9

Aneta Sitarz

Piątek

13.15 - 14.00

10

Zofia Chołota

Środa

13.15 - 14.00

11

Krzysztof Jasiński

Wtorek

11.30 - 12.15

12

Halina Koszarna

Środa

10.20 - 11.05

13

Łukasz Krawiec

Środa

11.30 - 12.15

14

Józef Dubiel

Wtorek

10.20 - 11.05

15

Małgorzata Butryn

Środa

13.1514.00

16

Paweł Kucharski

Poniedziałek

11.05 - 11.30

17

Małgorzata Tchórzewska

Wtorek

8.00 - 8.30

18

Barbara Buryta

Wtorek

14.00 - 14.30

19

Monika Bieg

Czwartek

11.00 - 11.30

20

Anna Zygmunt

Czwartek

8.00 - 8.30