foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

Wraz z zakończeniem roku szkolnego dobiegły końca zajęcia realizowane w naszej szkole w ramach projektu "Szkoły Nowych Możliwości w Gminie Frampol." Przez cały rok szkolny 2017/2018 nasi uczniowie systematyzowali i podnosili swoją wiedzę z zakresu matematyki, przyrody, informatyki, języka angielskiego oraz uczestniczyli w zajęciach z terapii pedagogicznej. Dzięki unijnemu wsparciu zakupione zostały pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i wyposażenie, które uatrakcyjniły zajęcia i umożliwiły zdobywanie nowych kompetencji  w ciekawy i nowoczesny sposób. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali upominki, które bardzo ich ucieszyły. Będą one bez wątpienia przypominać im o udziale w zajęciach projektowych oraz o zdobytej dzięki nim wiedzy i nabytych umiejętnościach. 

22 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. W tym szczególnym dniu mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole Panią Alicję Siedlecką - starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie - Delegatura w Zamościu, Pana Wojciecha Kowalika - Przewodniczącego Rady Miejskiej we Frampolu oraz przedstawicieli Rady Rodziców na czele z Panią Przewodniczącą Teodorą Rapa.Tradycyjnie nasza uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, którą w intencji całej społeczności szkolnej odprawił ks. Krzysztof Paluch. Następnie Pan Dyrektor Stanisław Saj powitał wszystkich zebranych i podsumował całoroczną pracę szkoły. Odbyło się uroczyste wręczanie świadectw z wyróżnieniem, nagród i dyplomów, dla uczniów osiągających najwyższe wyniki nauczania oraz odnoszących sukcesy w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych. Listy gratulacyjne zostały wręczone również rodzicom, tegorocznych finalistek konkursów przedmiotowych i tematycznych - Pauliny Książek i Moniki Brytan. Na zakończenie kilka słów do uczniów, rodziców i pracowników oświaty skierowali Pani Alicja Siedlecka oraz Pan Wojciech Kowalik, dziękując wszystkim za miniony rok szkolny oraz życząc spokojnego i radosnego wypoczynku podczas wakacji.

Zakończenie roku szkolnego jest znakomitą okazją do podsumowania całorocznej pracy naszych uczniów i przede wszystkim do wyróżnienia i nagrodzenia tych, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce oraz odnosili sukcesy w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych.

Pod koniec roku szkolnego przedszkolaki z grupy 5-6 latków oraz dzieci z klas I i III wybrały się z wychowawcami na spacer po pobliskiej łące, aby obserwować przyrodę. Ta wycieczka miała na celu kształtowanie umiejętności obserwacji roślin i owadów w terenie, rozbudzania zainteresowań przyrodą i otoczeniem jak również zabawę na łonie natury. Kontakt z naturą sprawił wiele radości i satysfakcji. Dzieci poczuły zapach zbliżających się wakacji. 

W roku szkolnym 2017/2018 po raz pierwszy realizowano w naszej szkole program „Przyjaciele Zippiego”. Program ten realizowano w klasie „0”,I i III. Dzieci poznawały stopniowo losy patyczaka Zippiego i jego przyjaciół. Rozwiązywały problemy Tiga, jego siostry Lili i przyjaciółki Sandy. Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie.

14 czerwca uczniowie klas III i IV oraz uczennica kl. VII Karolina Brzozowska uczestniczyli w podsumowaniu konkursu "Pomagam z natury", który odbył się w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu.

W środę 13 czerwca na boisku w naszej szkole odbyły się zawody w czwórboju lekkoatletycznym.

Jak co roku, przedszkolaki i dzieci z klas I i III świętowały Dzień Mamy i Taty - wspólne Święto Rodziców. 12 czerwca wszystkie dzieci słowem i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i wspaniałomyślnie wybacza a także za mądrość i ojcowski autorytet. Po wspaniałych występach, w których dzieci zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne, na twarzach rodziców zauważyć można było wzruszenie i dumę ze swoich pociech.

6 czerwca uczennice klasy trzeciej: Natalia Deruś i Julia Leśniewska wzięły udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym, który odbył się w Samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu. Natalia wykazała się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności z zakresu ortografii i gramatyki zdobywając tytuł „Mistrz Ortografii”. Gratulujemy!

W miniony piątek 8 czerwca w szkole został zorganizowany dla uczniów dzień dziecka połączony z dniem sportu.

Strona 1 z 21